Naše území

Mapa:

Legenda:

 

 Teleport v horách (tam i se stromem Života) a jeho postranní vchody

Náboženská místa, kde se zjišťuje moc narozených vlčat

Malé příbytky vlků na magických ostrovech

Velká jeskyně jako brloh Alfy páru; část slouží jako zasedací místnost

"Stanové městečko" lovců s budkou se zásobami jídla a pitné vody

Brlohy vlků

Malé molo, ke kterému se vážou lodě a čluny

 Hlavní chata lovců - Zasedací místnost

Ohňová pláň na kouzelném ostrovu Ohně - vlčata a vlci se zde učí ovládat oheň

Mrak vzášející se nad kouzelným ostrovem Vzduchu

Les

Louka

Pláž

 

Hory

 Jezero

Řeka

Hranice mezi územím  vlků a lovců

Hranice mezi územím vlků a vyhnanců

 

Jak to u nás vypadá?

ÚZEMÍ VLKŮ

Území naší smečky obléhá téměř celý ostrov. Nachází se zde hustý les, dvě jezera, vysoké pohoří a široká písečná pláž. Ale k našemu území patří i boční kouzelné ostrovy, na které smí vstoupit jen tlapa vlka a zde žijících tvorů. Před lidmi je teleport, který může vést jen na ten ostrov, jehož element vlk ovládá, uzamčený a neviditelný, stejně jako ostrovy samy. Na každém z ostrovů je ojedinělá zvěř a také jenom tam mohou vlci ovládat a cvičit se v magii. 

 • NÁZEV MÍSTA: Hory Mastrai s jezerem Cyan, které doplňuje řeka Ryan

 • POPIS: Jezero Cyan se rozprostírá v koncích pohoří Mastrai. Jeho azurový nádech uklidňuje, ale i klame. Je hodně hluboké a svah je příkrý. Vlci se sem chodí vyzpovídat skalám, které jakoby jejich přání a strasti vyslyšely. Občas se jimi na svět dívá nějaký z vlčích bohů. 

 • NÁZEV MÍSTA: Vodopád Cascade na řece Ryan

 • POPIS: Malý vodopád na řece Ryan je ideální k odpočinku po perném dni. Při soumraku jeho ohnivá barva a tichý šum dodávají energii.

 • NÁZEV MÍSTA: Řeka Ryan

 • POPIS: Malý proud řeky Ryan je prefektní ke koupání, hledání kamenů pro výrobu amuletů, či omývání nejrůznějších předmětů. Avšak pozor. I tak malý proud vás může po chvíli nenápadně zanést i k vodopádu Cascada. Život tam tak ukončilo už několik vlků.

 • NÁZEV MÍSTA: Hora Donna v pohoří Mastrai

 • POPIS: Hora Donna je nejvyšší morou v pohoří Mastrai. Dle pověsti do ní ukryl jeden vlk velký poklad, když utíkal před lovci. Když bude naši vlkům nejhůř, hora se otevře.

 
 • NÁZEV MÍSTA: Strom života  nazývaný Mist Ingenium

 • POPIS: Tento strom je nestarším stromem na ostrově. Je to vlastně i teleport na onu kouzelnou čtyřku. Jeho vyvrácení by znamenalo konec magie na všech ostrovech. Sídlí v něm duch vlka, jehož příběh je nám zatím neznám. Pokud se mu chce, dokáže z vlky mluvit, ba jim i věštit budoucnost. Rád má ale "něco za něco", takže k němu nikdy nechoďte s prázdnou. 

 
 • NÁZEV MÍSTA: Vstup do kouzelných ostrovů ve satromu Života.

 • POPIS: Cesta, která spojuje všechny ostrovy.

 
 • NÁZEV MÍSTA: Les Meristos

 • POPIS: Toto spletité místo je vhodné pro skrýš před nepřáteli. Nedaleko se nachází skrytá jeskyně Alf. Pzor na jeho nebezpečnou část a to bažiny Mortui.

 • NÁZEV MÍSTA: Bažina Mortui

 • POPIS: Toto nesympatické, často označované jako svaté, místo slouží i jako hřbitov vlků. Jejich těla se se svatými slovy ponoří do bžiny s vírou, že si je pozemní duchové odnesou. Nachází se v části lesa Meristos a cesta zde je velice nebezpečná. 

 • NÁZEV MÍSTA: Místnost pro schůze v jeskyni Alf

 • POPIS: Jde vlastně o zbytky starého města. Tato část se směřuje na schůze výše postavených, debaty, či plnění úkolů pro povýšení.

 • NÁZEV MÍSTA: Jezero Er Menna

 • POPIS: Malé jezero uprospřed hor. Je mělké a pro koupání jak dělané. Voda je čístá uvnitř jsou hejna ryb.

 • NÁZEV MÍSTA: Louka Liberro

 • POPIS: Louka, která se rozprostírá na většině území. Lovné zvěře je zde dosty pro všechny a proto jsou všechny lovy jsou proto směřovány většinou sem.

 • NÁZEV MÍSTA: Řeka Thenna

 • POPIS: Řeka Thena proudí nedaleko lesa Meristos. Patří mezi ty klidnější, ale často se vylévá.

Vltava 7A - Malá řeka a Židovka | Rybářské revíry
 • NÁZEV MÍSTA: Magický ostrov Ohně

 • POPIS: Jeden z ostrovů, na kterém funguje magie, konkterétně ostrov ohně. 

 • NÁZEV MÍSTA: Magický ostrov Vzduchu

 • POPIS: Jeden z ostrovů, na kterém funguje magie, konkterétně ostrov vzduchu. 

 • NÁZEV MÍSTA: Magický ostrov Vody

 • POPIS: Jeden z ostrovů, na kterém funguje magie, konkterétně ostrov vody. 

 • NÁZEV MÍSTA: Magický ostrov Země

 • POPIS:  Jeden z ostrovů, na kterém funguje magie, konkterétně ostrov země.

 

ÚZEMÍ VYHNANCŮ
Území vyhnanců je položeno v nejhorší části ostrova. Je zde velká pláž, která zasahuje vysoce do ostrova a téměěř vytváří poušť.
 • NÁZEV MÍSTA: Území vyhnanců
 • POPIS: Území, kde sídlí seskupení vyhnanců.

ÚZEMÍ LOVCŮ

Území lovců není zrovna největší, ale nejmenší také ne. Většinu zabírá "Stanové městečko" poblíž malého lesíku. Ústřednou je hlavní bouda, kde spí vůdce lovců.

 • NÁZEV MÍSTA: Stanové městečko

 • POPIS: Zde je menší louka, kde lovci rozprostírají své stany a malé příbytky, promýšlejí taktiku lovu a odpočívají.

 
 • NÁZEV MÍSTA: Les (bez jména; vlky často nazývaný "les Smrti")

 • POPIS: Les, poblíž kterého se rozprostírá stanové mestečko.

 • NÁZEV MÍSTA: Hlavní bouda lovců, aneb Zasedací místnost

 • POPIS: Zde se lovci scházejí, aby si promysleli taktiku, přestavili úlovky, nebo aby se dmluvili kdy podniknou lov. Je to také chata náčelníka lovců.

Tvůj e-mail

Pošli nám svůj e-mail, abychom tě mohli kontaktovat, kdyby se se stránkou cokoli stalo. E-mail budou znát pouze admininstrátoři (Elisa), takže se nemusíš bát.

Kontaktujte nás